Välkommen

Sedan 1500-talet ligger denna släktgård naturskönt intill sjön Bergviken, i byn Strand i Skog.

Henrik är den 16:e generationen på gården, och med sin Lantmästarexamen som grund besitter han stor kunskap inom bland annat spannmålsodling, vilket han också flitigt praktiserar på den egna gården. Ni finner honom också som rådgivare inom samma område hos Hushållningssällskapet.

I mån av tillgång erbjuder vi försäljning av spannmål och halm.