Henrik

Henrik är den 16:e generationen på HansOls i Strand.

Han varvar arbetet på gården med en anställning hos Hushållningssällskapet som spannmålsrådgivare.

Henrik Bergman
Lantmästare