Henrik

Henrik varvar arbetet på gården med en anställning hos Hushållningssällskapet som rådgivare inom växt-, och spannmålsodling.

Henrik Bergman
Lantmästare